Hammerheadi meeskond

Allan Kool

Ettevõtte juhatus

(+372) 551 5130 allan@hammerhead.ee
Tutvustus

Allan Kool

Ettevõtte juhatus

Allan on ettevõtlik, taktitundeline, uuendusmeelne ning tugevas kontaktis sotsiaalse keskkonnaga, teiste inimestega. Kolleegide sõnul on Allan väga lojaalne oma partneritele ja hindab kõrgelt seda, kui tema partnerid vastavad samaga. Võimutunnetus on tema jaoks küll tähtis, kuid seda mitte inimeste, vaid situatsioonide üle. Allanil on suurepärane kujutlusvõime uute võimaluste nägemiseks ning algatusvõime uute projektide käivitamiseks koos energia ja entusiasmiga nende teostamiseks.

Konfliktolukorras suhtleb Allan oskuslikult teiste inimestega ning on võimeline pingeid maandama ja osapooli lepitama. Keerulistes olukordades jääb ta alati arukaks ja tasakaalukaks ning talle meeldib diskuteerida, veenda ja oma kaaslasi motiveerida. Ta võib raskusteta esitada ettepanekuid, juhtida koosolekuid ja arutelusid ning panna meeskonda soovitud suunas liikuma. Allan arvab, et käitumine peab olema loogiliselt põhjendatud ning lähtub sellest põhimõttest ka oma tegevuses: ta austab fakte ja suhtub lugupidavalt teiste arvamustesse. Ta peab alati oma  sõna ning enda peale võetud kohustused seovad teda tugevalt ja ta ootab seda ka vastaspoolelt.

Anton Kruglov

Ettevõtte juhatus

(+372) 5854 5412 anton@hammerhead.ee
Tutvustus

Anton Kruglov

Ettevõtte juhatus

Kolleegide sõnul iseloomustavad Antonit rahulikkus, analüütilisus, oskus mõelda majanduslikult ja kontseptuaalselt ning hea pingetaluvus ka kõige keerulisemates olukordades. Ta on osav kaaslaste juhendamises ja nõustamises ning oskab neid vajadusel õiges suunas liikuma suunata. Oma igapäevases töös on Anton erapooletu ja ratsionaalset mõtlev otsustaja, kes ei lase end pimestada pinnapealsel säral ning näeb alati kõiki valikuvõimalusi koos oma plusside ja miinustega pürgides parima võimaliku lahenduse suunas.

Antonil on suur usk oma projektidesse ja tegemistesse, ta mõtleb alati kaks sammu ette ning usub sellesse, mida ta teeb. Antonil on varasemast karjäärist suur finantsalane kogemus, mis toetab ettevõtte toimimist ning mida ta lahkelt ka oma kolleegidega jagab.

Oksana Ganža

Haldus- ja finantsjuht

(+372) 5622 0348 oksana@hammerhead.ee
Tutvustus

Oksana Ganža

Haldus- ja finantsjuht

Kolleegide sõnul on Oksana kohusetundlik, usaldusväärne ja töökas neiu, kes hindab stabiilsust ja häid kolleegide vahelisi suhteid. Tema jaoks on töökoht ja kolleegid midagi palju enamat kui vaid tööülesannete täitmisega seotud kohustused ja töötundide täisistumine.

Oksana töö on justkui nähtamatu ja seda on keeruline otseselt mõõta, kuid ometigi sõltub sellest terve firma toimimine. Ta on justkui Hunt Kriimsilm, kellel on üheksa ametit: ta on usaldusväärne juhiabi assisteerides Hammerheadi juhatust ja panustades kohaliku kinnisvaraturu arengusse, suurepärane haldusjuht lahendades igapäevaselt Hammerheadi arendustega seotud haldusküsimusi- ja probleeme, pädev finantsnõustaja aidates kolleege erinevates finants- ja raamatupidamisküsimustes ning töökas koostöötamiskeskuse manager toimetades aktiivselt HammerHub koostöötamiskeskuses panustades coworking valdkonna arengusse. Selle kõige kõrvalt leiab ta veel aega ka kolleegide igakülgseks toetamiseks ja julgustamiseks ning jagab lahkelt oma ideid ja ettepanekuid olukordade otstarbekaks lahendamiseks. Oksana suhtub kõikidesse oma rollidesse ja ülesannetesse täieliku tõsidusega ning viib alustatu alati ka lõpuni.

Rasmus Tali

Müügiosakonna juht

(+372) 5344 7685 rasmus@hammerhead.ee
Tutvustus

Rasmus Tali

Müügiosakonna juht

Kolleegide hinnangul on Rasmus orienteeritud väljakutsetele ja enesearengule ning eelistab korjatud viljade nautimise asemel alati edasi liikuda. Rasmus on loomult ambitsioonikas, talendikas ja loominguline – tänu oma heale maitsele ja kunstilisele loomingulisusele on tal lihtne teha häid ja õigeid valikuid. Rasmuse tegutsemist toetab klassikaline maitsemeel, mis meeldib enamasti kõigile, kes hindavad elus esinevate sündmuste, esemete ja emotsioonide harmoonilisust ning tasakaalu või lihtsalt mistahes detailide omavahelist sobivust. Rasmus teab, mida soovitu saavutamiseks teha tuleb ega lase sihti silmist.

Olemuselt on Rasmus inimene, kes mõtleb alati mõõdukalt boksist välja, on tasakaalukas ja suhtlemisel diplomaatiline. Juhina on ta nõudlik ja kontrolliv, ent samas alati ka toetav ja abivalmis. Rasmus hindab kolleegide puhul ausust, kokkulepete täitmist, häid omavahelisi suhteid, toimivat meeskonnatööd ning muidugi omavahelist sõprust koos mõnusa huumorimeelega.

Risto Abel

Ärikinnisvara arendusjuht

(+372) 551 4990 risto@hammerhead.ee
Tutvustus

Risto Abel

Ärikinnisvara arendusjuht

Kolleegid iseloomustavad Ristot kui vankumatut, sihikindlat, väljakutseid esitavat, kohusetundliku ja tulemustele orienteeritud meest, kes hindab usaldusväärsust, täpsust ja partnerlusega kaasnevat vastutust. Ta on valdava osa oma ajast just tööle orienteeritud – Risto usub, et edukas olemine tähendab väga palju tööd ja natuke õnne ning edu puhul on kõige raskem olla jätkuvalt edukas. Risto hindab kõrgelt end ümbritsevaid sõpru ja koostööpartnereid ning peab tähtsaks härrasmehelikest kokkulepetest kinnipidamist, mis pole kirja pandud paberile, vaid mis tulenevad inimese arusaamistest ja veendumustest. Risto vihkab äkilisi muudatusi ja ebakindlust, olgu need siis tingitud inimestes või situatsioonides. 

Risto on kohati järeleandlik, samas veendumuspõhiselt paindumatu tagades tulemuste saavutamiseks vajaliku tempo ja surve ning hoides terve meeskonna fookust soovitud eesmärkidel. Risto usub lihtsasse tervemõistuslikku maailmavaatesse – ta ei usu vandenõuteooriaid ja ei kuluta aega lihtsale arvamisele, vaid tugineb olemasolevatele faktidele ja loogikale. Risto eelistab alati pigem võrdset või tugevamat vastast nõrgemale konkurendile.

Katre Tamp

Turundus- ja müügijuht

(+372) 5383 8108 katre@hammerhead.ee
Tutvustus

Katre Tamp

Turundus- ja müügijuht

Kuigi Katre võib kõrvalisele vaatajale jätta pigem “blondi ja roosa” mulje, siis kolleegide sõnul on antud kesta sees peidus hoopis tugev, ambitsioonikas, selgete eesmärkidega ja laia silmaringiga inimene. Oma igapäevases töös ja tegemistes on ta julge ja sihikindel keskendudes seatud sihtide saavutamisele ning võtab isikliku motivaatorina just seda kui keegi tema võimetes kahtleb. Lisaks headele juhendamis- ja organiseerimisoskustele on ta ka loominguline, hea kujutlusvõimega ja piirangutega vabamõtleja, kes genereerib lennult eripäraseid ideid ega karda mõelda kastist välja. 

Katre on lojaalne, koostööaldis ja abivalmis kolleeg, kellel on head kuulamisoskused ning kes loob alati positiivse õhkkonna. Ta hindab kõrgelt kolleegide omavahelisi suhteid ning pühendab ennast täielikult tööle – ka puhkusele sõites ei unusta ta kunagi mainida, et on telefoni ja e-maili teel alati kättesaadav ning kõigi küsimuste või probleemide korral võib talle koheselt helistada.

Marco Pärtel

Projektijuht

(+372) 5698 1765 marco@hammerhead.ee
Tutvustus

Marco Pärtel

Projektijuht

Kolleegide sõnul on Marco enesekindel, arukas ja eelarvamusteta mees, kes võtab ümbritsevaid asju nii nagu need on. Konfliktides ja pingelistes olukordades tunneb ta end alati ebamugavalt ning püüab omalt poolt teha kõik taoliste situatsioonide vältimiseks ja kiireks lõpetamiseks. Tänu nendele omadustele ja oma sisemisele rahule loob Marco kiiresti usaldusväärse õhkkonna juba esimesel kohtumisel tehes koostööd kõigi osapooltega ja tegutsedes meeskonnamängijana.

Marco kohusetundlikkus ja distsiplineeritus võimaldavad hoida tal oma huvideringi laiana. Kolleegide sõnul on ta oma kõnes alati täpne ja selge ning valitseb arukalt oma sõnu. Marcole meeldib diskuteerida teemadel, mis annavad palju mõtteainet – mõtlemine on kindlasti üks tema tugevaim külg. Seetõttu on ta loogiline, analüütiline ja objektiivselt kriitiline.

Toomas Retsold

Projektijuht

(+372) 517 0813 toomas@hammerhead.ee
Tutvustus

Toomas Retsold

Projektijuht

Kolleegid kirjeldavad Toomast kui professionaalset ehitusvaldkonna spetsialisti, kes omab oma valdkonnas tegutsemiseks vajalikke sügavaid teoreetilisi ja praktilisi ekspertteadmisi. Oma tegevuses on Toomas alati järjepidev ja fokuseeritud eesmärgile.

Tegu on sihikindla, objektiivselt mõtleva, laia silmaringiga ja iseseisva mehega, kes on pühendunud nii kollektiivsele kui isiklikule arengule ning keda ei rahulda lihtsad vastused – Toomase jaoks on tähtis mõista, miks mingid protsessid toimuvad ning kuidas nende kulgu hõlbustada. Oma otsuste tegemisel lähtub ta alati loogilistest ja põhjendatud seisukohtadest. Toomas on eneseteadlik ja vaimselt võimekas asjatundja, kes võib küll esmapilgul jätta kõrvalistele vaatajatele kinnise mulje, ent on tegelikult abivalmis ja toetav kolleeg, kelle peale kõik saavad alati kindlad olla.

Ade-Birgit Lepik

Kontori manager

(+372) 5624 3813 birgit@hammerhead.ee
Tutvustus

Ade-Birgit Lepik

Kontori manager

Ade-Birgit, kolleegidele lihtsalt Ade, on avatud ja rõõmsameelne suhtleja, kes ei karda uusi tutvusi ega võõrastega kontakti astumist. Seetõttu sobibki ta hästi Hammerheadi tütarettevõtte HammerHub kontorihotelli manageriks, kus tema põhitööks on just coworkerite igakülgne toetamine ja seeläbi panustamine kohalike ettevõtete jätkusuutlikusse arengusse. Ade-Birgit on sihikindel noor neiu, kes lahendab ettetulevaid probleeme üllatava kerglusega ega jäta märkamata väiksematki detaili, mis võib osutuda komistuskiviks ühiselt seatud sihtide saavutamisel. 

Tänu kiirele õppimisvõimele, loogilisele mõtlemisele ja julgusele tegutseda on ta usaldusväärne ja töökas kolleeg, kes oma tänu oma huumorimeelele muudab nii mõnegi keerulise olukorra rõõmsamaks. Ka oma igapäevases töös üritab Ade-Birgit vältida rutiini ning muuta iga päev enda jaoks võimalikult põnevaks ja meeldejäävaks.

Oscar Leemets

Müügikonsultant

(+372) 5686 0558 oscar@hammerhead.ee
Tutvustus

Oscar Leemets

Müügikonsultant

Oscari kohta kehtib vanasõna, et julge hundi rind on rasvane – ta pulbitseb nooruslikust energiast ja tegutsemistahtest ega lase nina norgu kui mõni protsess pole kulgenud ootuspäraselt. Kolleegide sõnul proovib ta alati leida uudseid lahendusi või lähenemisviise ning on kiire õppija, kes jagab julgelt oma ideid ka kolleegidega ega karda proovida uusi turundus- ja müügitrikke.

Oscari jaoks on tähtis ise uskuda sellesse, mida ta müüb: ta ei suuda vaadata kliendile silma ning kiita midagi, mille väärtuses ja kasuteguris ta ise kindel ei ole. Oscar loob klientidega kiiresti isikliku sideme ning suhtleb nendega vabalt ükskõik millisel teemal alustades spordist ja lõpetades kunstiga. Sõbraliku ja naeratava kesta taga on peidus ambitsioonikas noormees, kes teab, et eesmärgid on saavutamiseks ja töötab iga päev eesmärgiga täita just iseendale seatud sihte. 

Dmitry Gubin

Müügikonsultant

(+372) 5624 9209 dima@hammerhead.ee
Tutvustus

Dmitry Gubin

Müügikonsultant

Kolleegid kirjeldavat Dmitryt kui toredat ja avatud suhtlejat, kellega on mugav erinevatel teemadel vestelda. Oma õpihimu ja abivalmidusega annab ta igapäevaselt suure panuse Hammerheadi töösse olles samaaegselt oma ülesannetes alati põhjalik ja täpne jätmata midagi saatuse hooleks. Dima eelistab mitte ajada tühja loba ning on oma ütlemistes konkreetne ja tegevustes tulemusele fokusseeritud. Kõigile avaldab muljet ka tema eneseirooniline, ent samas tagasihoidlik huumorimeelt, mis on alati ajastatud õigele hetkele.

Dima on loominguline inimene, kes omab suurepäraseid pildi- ja videotöötluse oskuseid, mistõttu kaunistavad tema loodud visuaalid nii mõndagi Hammerheadi projekti.

Ahti Silk

Müügikonsultant

(+372) 5561 6332 ahti@hammerhead.ee
Tutvustus

Ahti Silk

Müügikonsultant

Kolleegid hindavad Ahti teadlikku tegutsemisstiili, sihikindlust ja meeldivat suhtlemisoskust kinnisvaratehingute läbiviimisel. Ahti on juba pea paarkümmend aastat keskendunud kinnisvaraturustamisele ja kinnisvaraalasele nõustamisele ning on viinud läbi sadu edukaid kinnisvaratehinguid. Antud aja jooksul saadud kogemusi kasutab ta oskuslikult uutes kinnisvaraalastes väljakutsetes olles korrektne ja selge visiooniga ning heale lõpptulemusele orienteeritud.

Ahti esmane kogemus kinnisvaratehingute vallas tuli töötades aastaid notaribüroodes konsultandina. Seejärel järgnes kümmekond aastat tööd tuntud kinnisvaraettevõttes nii elukondliku- kui ärikinnisvara müügi valdkonnas, pälvides tunnustust nii kolleegidelt kui klientidelt ning olles tihtipeale nõuga abiks tekkinud takistuste lahendamisel. Ahti püstitab alati endale kõrged eesmärgid hinnates seejuures eelkõige eesmärgini jõudmise teekonda.

Kaliningradi osakond

Zarina Virronen

Kinnisvara konsultant

(+796) 2256 8383 zarina@hammerhead.ee

Elena Apatkina

Haldusjuht

(+791) 1452 0690 elena@hammerhead.ee

Artem Bolotov

Projektijuht

(+790) 2251 0113 artem@hammerhead.ee

Sofia Katkova

Jurist

(+791) 1074 1675 sofia@hammerhead.ee